Facility Advies: Het antwoord brengen naar de vraag.

Zowel in ons dagelijks privé als in ons zakelijk leven zijn wij constant bezig met het oplossen van kleine en grote vraagstukken. Zodra een vraagstuk is opgelost dient zich een nieuw vraagstuk aan.

De oorzaak hiervan ligt opgesloten in de dynamiek van het ego. Voor het inzicht in dit fenomeen is een cursus beschikbaar in de vorm van een zelfstudie. Dit valt echter buiten de scope van wat Facilityadvies.nl u kan bieden.

Facilityadvies.nl kan u evenwel helpen met een aanpak van uw facilitair zakelijke vraagstukken. Het gaat er hierbij om anders te kijken naar vraagstukken en anders zoeken naar antwoorden en oplossingen. De traditionele manier is het inschakelen van een bureau. Uw brengt u vraag dan naar een breed spectrum van mogelijke antwoorden waarvan een groot deel geen antwoord zijn op uw vraagstuk.

Het is opteren naar zoeken waar het antwoord mogelijk niet is. Voordat dit duidelijk is zijn kosten gemaakt en is tijd verdaan. Half beantwoorde – en of open gelaten deelvragen en op basis hiervan onvolledige of verkeerde implementaties brengen uw organisatie verder van huis. De rekeningen moeten wel betaald.

Sommige vragen impliceren reeds het antwoord. Hierbij vraagt de vraagsteller, mogelijk onbewust, een bevestiging van wat hij al weet. Dit kan heel nuttig zijn, niet alleen als ‘second opinion, maar ook de bevestiging hiervan door een extern instituut waardoor het antwoord voor de organisatie meer legitiem lijkt. Voor vragen over onbekend terrein wordt het lastiger. Hoe voorkomt de vraagsteller een lange zoektocht naar het juiste advies over zijn vraagstuk?

Facilityadvies.nl brengt het juiste antwoord naar de vraag. Het web protocol leidt de vraagsteller naar de juiste formulering en categorie van het vraagstuk. Documenten kunnen worden toegevoegd. De moderator van Facilityadvies.nl bestudeert het vraagstuk. Een professional wordt geselecteerd en ingeschakeld. Het concept antwoord wordt gemodereerd en gecontroleerd op de SMART principes en wordt daarna ingediend. Het uitgangspunt hierbij is dat het antwoord geheel en zonder kosten verhogende franjes eenduidig antwoordt en oplossing biedt voor het vraagstuk.

Voor meer informatie over de aanpak van Facilityadvies.nl kunt u via ons contact formulier opvragen of rechtstreeks contact opnemen met Jeroen van der Velden via jeroen@facilityadvies.nl