FacilityAdvies.nl

Heeft u behoefte aan facilitaire expertise?

Denkt u aan een nieuwe aanpak, een verandering in de dienstverlening, een business case of is er sprake van een actueel facilitair probleem?

Juiste match met uw probleemstelling

FacilityAdvies.nl heeft een netwerk aan kennis voor de juiste match met uw probleemstelling.
FacilityAdvies.nl levert u deze kennis zonder een tijdrovende en ingewikkelde zoektocht naar de juiste probleemstelling.
FacilityAdvies.nl is een webbased adviesdienst voor facility managers, inkopers, vastgoedmanagers en contractmanagers.

Digitale communicatie

Wij leveren kwalitatief hoogwaardig advies via digitale communicatie.
Heeft u vragen uit uw dagelijkse praktijk? Over inkoop- en contractmanagement tot en met complexe projecten, business cases of transitieprogramma’s?
Onze marktkennis, ervaring en expertise worden voor u een onuitputtelijke bron van informatie.

 

Stel uw vraag

 

Over u

 

In uw werkomgeving kan zich op strategisch en/of op tactisch niveau een vraag aandienen. Bijvoorbeeld over een nieuwe aanpak, een business case of een verandering in de organisatie. U wilt deze vraagstukken toetsen en zoekt advies of een ‘second opinion’.

Het Platform

FacilityAdvies.nl biedt u het platform waarop facilitaire vraagstukken worden beantwoord. Onze ‘webbased’ dienstverlening kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig advies via digitale communicatie.

Onze professionals zijn een onuitputtelijke bron voor antwoorden op uw vragen uit de dagelijkse praktijk, over inkoop- en contractmanagement tot en met het opzetten van complexe projecten, business cases en transitieprogramma’s.

Professionals op de werkvloer

Vanzelfsprekend kunnen wij ook volledige projecten en implementaties bij u op de werkvloer uitvoeren.

 

Stel uw vraag

Werkwijze

 

Uw contact informatie wordt uitsluitend gebruikt voor communicatie met u. Alle bedrijfsgegevens en vraagstukken worden gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Procedure

Een ontvangen vraagstelling wordt bestudeerd door een vakspecialist van FacilityAdvies.nl. Deze neemt, op de door u aangegeven wijze, contact met u op indien de vraagstelling nadere toelichting behoeft. Op basis van alle relevante informatie in de vraagstelling wordt een aanpak met een voorstel tot beantwoording voorgelegd aan u als vraagsteller.

Aan het werk

Bij opdracht schakelt FacilityAdvies.nl aangesloten professionals in om de voorgestelde aanpak om te zetten in een advies. Het advies wordt door de vakspecialist beoordeeld en op de SMART principes getoetst aan de opdracht waarna het definitieve advies aan u wordt gestuurd.

Aansluitend wordt met u een evaluatie afspraak gemaakt om het opgestelde advies te beoordelen en te evalueren.

Onze professionals

Onze professionals zijn zonder uitzondering zelfstandig werkende specialisten die unieke expertise hebben opgebouwd in het facilitaire, inkoop, vastgoed en contractmanagement werkveld. Het ondernemerschap in combinatie met het zelfstandig uitvoeren van projecten zorgt voor concrete en adequate antwoorden op de door u gestelde vragen.

Prjizen

FacilityAdvies.nl werkt op basis van ‘fixed prices’. Onze vaste prijzen zijn gebaseerd op gemodereerde tarieven. Mede door het inzetten van moderne communicatiemiddelen is FacilityAdvies.nl in staat uiterst concurrerend en effectief te werken.

 

Stel uw vraag

Over ons

 

FacilityAdvies.nl is opgezet om u te helpen en te ondersteunen en stelt u in staat snel uw vraag te formuleren. Met het doorlopen van het FacilityAdvies.nl protocol via de 'stel uw vraag' button kunt u ons de benodigde achtergrond informatie verstrekken. Deze informatie wordt door onze vakspecialist geanalyseerd en -indien gewenst- via Skype of FaceTime met u besproken. Nadat de opdrachtformulering door u is goedgekeurd volgt binnen de gestelde tijd het adequate advies.

Organisatie

FacilityAdvies.nl is een coöperatie. Hier ligt onze kracht. Wij verbinden de juiste specialisten aan uw vraag. Door in coöperatie te werken bieden wij u een platform waarop u altijd kunt terugvallen op het moment dat u ondersteuning nodig heeft. De aangesloten zelfstandige professionals zijn getalenteerde - en ervaren professionals in het vakgebied facility management, inkoop, vastgoed - en contractmanagement.

 

Stel uw vraag