Abonneren op de adviezen van Facilityadvies.nl

Het snel, digitaal, kunnen beschikken over marktkennis, ervaring en expertise in het gehele facilitaire werkveld is nu mogelijk via Facilityadvies.nl. Het vraag – Match – Advies protocol van Facility Advies maakt dit mogelijk. Dit kan simpel door het stellen van een vraag waarop het Facilityadvies.nl protocol in werking treedt.

Met het afsluiten van een abonnement overeenkomst kan voor een grote organisatie een aantal functionarissen toegang worden verleend die door deze organisatie zijn gemandateerd om vragen te stellen. Behoudens het operationele voordeel voorkomt ook het opnemen van de vaste kosten in een jaarbegroting de noodzaak om tussentijdse project begrotingen aan te vragen en te verdedigen.

Voor meer informatie over abonnementen en de kosten hiervan vragen wij u contact op te nemen van Jeroen van der Velden via de contact pagina of rechtstreeks via jeroen@vdvelden.org .